اخبارروزافوس راازافوس چه خبربخواهید...

 
 
زیباترین عکس محرم
|


نویسنده : vahidaslani
تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۱/۰۹/۰۷
زمان : 14:16
:: جشنواره شهربرفی افوس ازنگاه فریدن نا
:: به جای تخریب نقدکنیدوپیشنهادارائه دهید...
:: مدیرمسئول سایت فریدن:ازمن برای جشنواره دعوت به عمل نیامد...
:: بارش 30سانتی متری برف درافوس
:: عکسهای جشنواره شهربرفی رادرادمه مطلب ببینید
:: امروزافوس ساعت17تا18به روی آنتن می رود...
:: باقری درگفتگوباافوس چه خبر؟:چه کسانی صلاحیت گروه داوری راتاییدکرده بودند؟
:: افتخاربربام راستین ماندگارشد...
:: به علم ودانش ومهمان نوازی*افوس ای شهرماتوسرفرازی
:: ضعف تیم داوری جشنواره مشهودبود...
:: بازخوردشماازاولین جشنواره شهربرفی افوس چطوربود؟
:: قلم هرقلم فرسایی ازحضور15000نفرووصف آن درجشنواره شهربرفی عاجزماند...
:: تصاویرجشنواره بزرگ شهربرفی افوس
:: پایگاه تحلیلی خبری( فریدن نا)کرکره هاراپایین کشیده است...
:: اولین جشنواره سالانه شهر برفی اصفهان در افوس برگزار شد...